Úvodem, aktuálně

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JE V SOUČASNÉ DOBĚ POZASTAVENO

Vítám Vás na stránkách FOTO MEZIPOLÍ 12.

Provádím ruční skenování klasických fotografií, diapozitivů a fotografických negativů a následné ruční opravy obrazových vad (oprava chybných barev, kontrastu, jasu, ostrosti, retušování kazů a další). Dále provádím převod videokazet VHS i kazet z různých typů videokamer do datového souboru nebo na DVD.  

Pro mnoho z nás představují rodinné archivy fotografií a videozáznamů cenné hodnoty, které chceme uchovat pro budoucnost. Mým cílem je věnovat jim péči odpovídající jejich významu a nabídnout ruční zpracování, které není běžně poskytováno. 

Při digitalizaci dochází k převodu fotografických materiálů  a videozáznamů do počítačových souborů a při správné archivaci dat tak lze materiály uchovat v nezměněném stavu.

Digitalizované fotografie a videa je možné prohlížet na počítačích, televizorech a dalších zařízeních.

Při digitalizaci lze opravit různé obrazové vady snímků způsobené zejména stárnutím a opotřebením. Celkový dojem ze snímků tak lze výrazně zlepšit  a dosáhnout přirozenějšího podání.

Cenné rodinné vzpomínky tak získají digitalizací nový kvalitativní rozměr.

Poskytovatelé služeb digitalizace obvykle nabízejí více či méně strojové zpracování s použitím automatizovaných nastavení korekcí vad snímků. Ze zkušenosti však vím, že takovýto postup nepřináší často příliš dobré výsledky. Automatické opravy mohou některé vlastnosti snímku naopak i zhoršit (větší zkreslení barev, zvýraznění zrnitosti apod.).

Proto nabízím ruční zpracování digitalizace. Každý snímek posuzuji individuálně a provádím cílené opravy vad, které daný snímek vyžaduje. Nepoužívám žádné automatické podavače, každý snímek beru do ruky, diapozitivy s ochrannou folií nebo sklíčky rozebírám, provádím setření prachu. Při digitalizaci videokazet provádím v rámci základní ceny zrychlenou kontrolu a vystřižení mezer a poškozených míst záznamu.

Ruční zpracování je časově náročnější, proto nemohu a ani nechci cenově konkurovat nejlevnějším nabídkám na trhu. Mou snahou je nabídnout něco, co není běžně dostupné, a to za příznivé ceny vzhledem k množství vykonané práce. Mými hlavními prioritami jsou především kvalita zpracování a individuální přístup.  

 

Před započetím prací zasílám zákazníkovi několik ukázek zpracovaných snímků. Zákazník tedy ví předem, jaká bude výsledná kvalita, a pokud není s kvalitou ukázek spokojen, může zpracování odmítnout a nejsou mu účtovány žádné poplatky.

I dále v průběhu zakázky provádím konzultace dalšího postupu se zákazníkem, pokud se vyskytne nějaký problém nebo nestandardní situace.

V základní ceně je obsaženo naskenování do rozlišení minimálně 2000 x 3000 obrazových bodů, což je dostatečné pro případný tisk do velikosti A4 nebo pro prohlížení na 4K televizorech a monitorech.

Vzhledem k tomu, že archivní fotomateriály vykazují velké množství vad, neprovádím pouhé skenování snímků, ale již v základní ceně nabízím řadu ručních úprav – především vybledlých a zkreslených barev, jasu a kontrastu, v případě potřeby také doostření nebo potlačení zrnitosti.

Ukázka úpravy snímku (kliknutím na obrázek možno zvětšit):

Naskenovaný snímek bez úprav
Po úpravě barev, jasu, kontrastu a ostrosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za příplatek pak provádím také retušování různých kazů (skvrny, rýhy, škrábance …).

Ukázky retušování kazů a další ukázky:  ZDE         

Každou fotozakázku po zpracování ještě minimálně jednou celou kontroluji a provádím případné finální korekce vad.

Při zpracování videokazet provádím po převodu do počítače vizuelní kontrolu celého záznamu v režimu zrychleného přehrávání s cílem objevit chybná místa – mezery mezi scénami, chybné záběry („kamera do země“ apod.) a poškozená místa. Vystřihání těchto vad je obsaženo již v základní ceně.

Za příplatek je možné provést střih záznamu dle přání zákazníka nebo vytvoření úvodní nabídky DVD disku.

Zpracovávám následující fotografické materiály:

 • černobílé a barevné papírové fotografie do velikosti A4
 • černobílé a barevné diapozitivy 35 mm různých provedení
 • černobílé a barevné negativy 35 mm (kinofilm) a 60 mm (svitkový film)

Převádím následující typy videokazet:

 • analogové: VHS, VHS-C, S-VHS, Video 8 a Hi 8
 • digitální: Digital 8, Mini DV (ne HDV)

Podrobnosti o službách obsažených v základní ceně, službách za příplatek a možných slevách naleznete v kompletním ceníku ZDE

 

Více o digitalizaci fotomateriálů ZDE         Více o digitalizaci videokazet ZDE

*  *  *

Proč má smysl digitalizovat archivní fotografie a videa

Mnoho z nás má v rodinných archivech staré fotografie a filmy, které jsou cennou památkou na zajímavé a důležité události v našem životě i na naše předky a jsou cenným svědectvím uplynulého času. Proto je důležité co nejlépe je uchovat i pro budoucnost, pro příští generace.

 • Během času se zhoršuje kvalita archivních materiálů v důsledku opotřebení i v důsledku změn vlastností materiálu. Digitalizací je možné uchovat jejich kopie v takovém stavu, v jakém se nacházejí nyní. Je možné vytvořit více záložních digitálních kopií. Pokud jsou k dispozici digitální kopie a originální materiály již tedy nejsou dále používány a opotřebovávány, zpomaluje se tím jejich stárnutí.
 • V případě videozáznamů na kazetách není již často k dispozici provozuschopné zařízení (videorekordér, kamera), na kterém je možné je přehrát. Po jejich zdigitalizování bude opět možné záznamy přehrávat na moderních přehrávacích zařízeních.
 • Mnoho vad vzniklých v důsledku opotřebení a stárnutí lze po převodu do digitální podoby opravit. Celkový dojem tak lze výrazně zlepšit.
 • U fotomateriálů lze opravit vady expozice (jas, kontrast), vybledlé a zkreslené barvy, je možné provést doostření, je také možné vyretušovat rušivé prvky jako skvrny, škrábance apod.
 • U videozáznamů lze provést vystřihání mezer mezi scénami nebo poškozených míst záznamu.
 • Zdigitalizované fotomateriály a videozáznamy je možné prohlížet na mnoha typech zařízení, zejména moderních televizorech vybavených datovým rozhraním, na přídavných přehrávačích digitálních médií připojených k televizoru, na počítačích, laptopech a tabletech. Videozáznamy uložené na DVD disku je možné přehrávat také na standardních DVD přehrávačích.

*  *  *

Procházka starými fotografiemi a filmy může být velkým dobrodružstvím. Proč je tedy nechat zahálet a stárnout na dně skříně? Nechme je znovu obživnout a umožněme jim pokračovat ve svém životě v jiném rozměru existence.