Digitalizace fotomateriálů

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JE V SOUČASNÉ DOBĚ POZASTAVENO

Digitalizace a úpravy klasických fotografií, diapozitivů a negativů

Zpracovávám černobílé i barevné papírové fotografie do velikosti formátu A4, diapozitivy formátu 35mm a také negativní filmy formátu 35mm (kinofilm) i formátu 60mm (svitkový film).

V základní ceně nabízím vysoký podíl ručního zpracování. Každý snímek je originál, proto nepoužívám pro všechny snímky stejné automatizované přednastavené úpravy, ale u každého snímku provádím ručně takové úpravy, které daný snímek vyžaduje.

Při skenování nepoužívám žádná nastavení automatických úprav barev, ostrosti apod., jelikož často vedou ne ke zlepšení, ale naopak ke zkreslení snímku. Vše následně upravuji ručně – vybledlé a zkreslené barvy (včetně odstranění barevného závoje), jas a kontrast (možno upravovat zvlášť světlé a tmavé části snímků), v případě potřeby provádím doostření, potlačení zrnitosti nebo rastru.

U všech snímků – fotografií, diapozitivů i negativů provádím v základní ceně ruční úpravu jasu, kontrastu a korekci barev u snímků barevných. Těmito úpravami lze značně zlepšit kvalitu snímku, ale možnosti úprav jsou limitovány dostatkem potřebné obrazové informace. Silně přeexponovaná místa, kde chybí detaily a část snímku se slévá do bílé, nebo naopak silně podexponovaná místa, kde se část snímku slévá do černé, není možné plnohodnotně rekonstruovat s potřebnými detaily, které na snímku zcela chybí. I u takových snímků však lze celkový dojem alespoň částečně zlepšit. U barevných snímků, u nichž je některá z barevných složek (modrá – zelená – červená) výrazně vybledlá, jsou možnosti rekonstrukce barev omezené. V takových případech se snažím, aby snímek jako celek působil co nejvyváženěji a aby barevnost byla co nejvěrnější u rozhodujících detailů snímku, typicky například obličejů.

Ukázka zpracování barevného snímku – tentýž snímek před úpravami a po úpravách jasu, kontrastu a barev – obsaženo v základní ceně (kliknutím na obrázek možno zvětšit, návrat tlačítkem „zpět“)

Fotografické negativy – kinofilmy nebo tzv. svitkové filmy – musí být pro skenování nastříhány. Pokud nejsou, provedu jejich nastříhání a nastříhané pásy uložím do archivačních obalů. Tato manipulace je za příplatek dle ceníku.

Fotografie mohou být uloženy ve fotoalbech. Vyjmutí snímku z alba a jeho vrácení zpět je za příplatek dle ceníku. Proto se vyplatí donést fotografie ke zpracování již vyjmuté z fotoalba. Pokud jsou fotografie do alba napevno nalepeny, pak je manipulace obtížnější a cena za manipulaci je tedy vyšší. Na skener je třeba přikládat celé album a zároveň zajistit, aby plocha snímku byla dostatečně přitlačena ke sklu skeneru. Pokud jsou strany alba z tvrdého kartonu, který není zcela rovný, může to znemožnit naskenování snímků.

Při skenování silněji poškrábaných barevných diapozitivů a negativů je možno použít technologii pro hardwarové odstranění poškrábání a prachových částeček DIGITAL  ICE.  Nástroj vykazuje velmi dobré výsledky, ale doba skenování se prodlužuje na čtyřnásobek, je tedy za příplatek. Používám pouze tam, kde je nutné – u silně poškrábaných negativů nebo diapozitivů nebo u nerozebíratelných lepených celoskleněných diarámečků, ze kterých není možné diapozitiv vyjmout a setřít prach.

Pokud jde o prach, ten z diapozitivů a negativů šetrně mechanicky stírám před skenováním (s výjimkou nerozebíratelných celoskleněných diarámečků) a případná zbylá smítka ručně retušuji  (obsaženo v základní ceně bez příplatku). Používám také softwarový nástroj odstranění prachu, ale jen s nastavením na nejnižší citlivost, kdy odstraní pouze nejmenší vady v podobě jemných teček (při nastavení na vyšší citlivost tento nástroj omylem odstraňuje i některé drobné detaily snímku, které považuje za zrnka prachu).

Pokud jsou diapozitivy  založeny v rámečcích do ochranné průhledné fólie („slída“) nebo v rámečcích opatřených z jedné nebo z obou stran ochranným sklíčkem, je třeba rámečky rozebrat (a následně opět složit do původní podoby), neboť za fólií / sklíčkem často ulpívají zrnka prachu a také mohou vznikat při skenování světelné odrazy mezi fólií / sklíčkem a vlastním diapozitivem. Tato manipulace je u plastových snadno rozebíratelných rámečků standardně obsažena v základní ceně. U kovových rámečků Meopta (složitější rozebírání) a u nerozebíratelných celoskleněných diarámečků (nutno použít ICE – viz výše) je manipulace za příplatek dle ceníku.

U papírových fotografií provádím při skenování ruční ořez. Některé starší fotografie jsou opatřeny rámečkem s ozdobným profilovaným okrajem. Takovýto rámeček je svým způsobem součástí fotografie a proto nabízím možnost naskenování včetně ozdobného rámečku (viz ukázka). Některé fotografie jsou opatřeny prostým bílým rámečkem, ten standardně ořezávám.

Kliknutím zvětšit obrázek, návrat tlačítkem "Zpět"
Foto s ozdobným rámečkem

Některé starší černobílé snímky byly tónovány do hněda, toto tónování zachovávám. Na přání zákazníka je možné tónování bez příplatku odstranit.

Foto tónované do hněda

U některých černobílých snímků došlo v průběhu času k zažloutnutí. Jelikož i toto zažloutnutí může dodávat snímku na autenticitě, je možné ho zcela nebo zčásti ponechat a potlačit případně jen částečně, nebo zcela odstranit, podle přání zákazníka.

Původní zažloutnutí a částečné potlačení zažloutnutí

U některých fotografií došlo při procesu zvětšování k zobrazení částeček prachu, který zůstal nesetřený na negativu, případně jsou i další vady jako znečištění snímku, přehnutí, rýhy atd.

Tyto vady působí rušivě, na přání zákazníka je možné je odstranit – vyretušovat. Tyto práce se účtují za skutečně odpracovaný čas dle hodinové sazby uvedené v ceníku. Je třeba brát v úvahu, že u silně poškozených snímků ani při vynaložení přiměřeného úsilí nelze získat dokonalý snímek, možnosti jsou omezené. Vady většího rozsahu, například pokud jsou větší části plochy snímku světlejší nebo tmavší než zbytek snímku, opravit bohužel nedokážu.

Před úpravou
Po vyretušování vad (zhruba 15 minut práce)

 

Před úpravou a po úpravách – částečné potlačení zažloutnutí, úprava jasu a kontrastu a vyretušování vad (zhruba 30 minut práce)

Výsledné zdigitalizované snímky ukládám na datový disk CD-R nebo DVD-R. Používám pouze vyzkoušená média značky Verbatim. Neprovádím ukládání na donesená paměťová média, používám pouze média mnou zakoupená. Disk předávám v krabičce typu CD-slim. Uložení na disk včetně krabičky je obsaženo v základní ceně. Za příplatek je možno vyhotovit do krabičky obal s potiskem z fotografie dodané zákazníkem. Po dobu minimálně 6 měsíců od data zhotovení uchovávám záložní kopie disků pro případ ztráty nebo poškození. Z této kopie je možné za poplatek dle ceníku vyhotovit další kopii pro zákazníka.

Životnost dat uložených na nosičích CD-R nebo DVD-R je omezena, je uváděno pouze několik málo let (při správném zacházení a uskladnění je životnost obvykle výrazně delší). Z toho důvodu je třeba data z disků co nejdříve zálohovat – uložit ještě minimálně na jedno další paměťové médium, nejlépe pevný disk v počítači.

Ukázka obalu disku z dodané fotografie

 

Je třeba brát v úvahu skutečnost, že výsledný dojem ze snímků je ovlivněn nastaveními zařízení, na kterém jsou snímky reprodukovány. V případě potřeby je tedy třeba provést změny nastavení jasu, kontrastu, barevné sytosti a případně ostrosti. Na zařízení musí být také správně nastaveno vyvážení bílé.

 

Návrat na hlavní stránku                                    Ceník služeb