Digitalizace videa

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JE V SOUČASNÉ DOBĚ POZASTAVENO

Převod videozáznamů z analogových i digitálních videokazet na DVD nebo do souboru

Zpracovávám videozáznamy z kazet VHS, S-VHS, VHS-C, Video 8, Video Hi 8, Video Digital 8 a Mini DV. Záznamy převádím v reálném čase do počítače a převádím do formátu DVD-video nebo do souboru formátu MPEG2. V rámci základní ceny provádím kontrolu záznamu v režimu zrychleného přehrávání, vyhledávám a odstraňuji případné mezery  mezi scénami a místa s poškozeným obrazem. Mezery nebo vady obrazu kratší než cca 1 sekunda nejsou při kontrole rozpoznatelné a nejsou tedy odstraňovány.

Je třeba brát v úvahu skutečnost, že uvedené formáty videozáznamu, zejména pak formáty VHS, mají nižší rozlišení (počet řádků a obrazových bodů) než standardní televizní norma a DVD-video. Kvalita videozáznamu, zejména prokreslení detailů obrazu (ostrost) bude odpovídat původnímu záznamu na videokazetách.

Rovněž je třeba brát v úvahu skutečnost, že záznamy na videokazetách vykazují různé vady v důsledku stárnutí (opotřebení nebo poškození pásku v kazetě) nebo technických chyb při pořízení záznamu. Jedná se především o nestabilitu obrazu (chvění, poskočení aj.), drobné výpadky, neostrost, zrnitost (šum obrazu), poruchy zvuku (brum, praskání aj.). Tyto vady jsou vlastnostmi originálního záznamu a budou tedy přítomny i ve výsledném zdigitalizovaném záznamu. Jemné chvění obrazu lze u videokazet VHS částečně potlačit s použitím systému TBC (korekce časové chyby) – obsaženo v základní ceně.

Převod do formátu DVD-video umožňuje rozdělit záznam na jednotlivé kapitoly a vytvořit úvodní nabídku s obrazovými náhledy počátků jednotlivých kapitol (na přání zákazníka). Na pozadí úvodní nabídky použiji snímek pořízený ze zpracovávaného videozáznamu a je možno doplnit nadpis dle přání zákazníka. Je možné provést rozdělení na kapitoly o stejné délce 10 minut, za paušální poplatek dle ceníku, nebo je možné provést ruční vyhledání scén, které je účtováno podle skutečně odpracovaného času za hodinovou sazbu dle ceníku.

Ukázka úvodní nabídky disku DVD-video s použitím obrázku z daného videa

DVD-video je možné přehrávat pouze ve stolních DVD přehrávačích nebo v televizorech a počítačích s DVD mechanikou. Nelze je přehrávat v televizorech a mediálních přehrávačích vybavených pouze datovým rozhraním – USB nebo čtečkou paměťových karet. Formát DVD-video není rovněž vhodný v případě, že zákazník má v úmyslu záznam dále zpracovávat – střihat apod. Některé střihové programy mohou mít s načítáním souborů problém. V takovém případě je vhodný druhý způsob převodu, tedy do souboru MPEG2.

Převod do formátu MPEG2 neumožňuje vytvoření úvodní nabídky a rozdělení na kapitoly, jako u DVD-videa. Umožňuje však přehrávání na všech mediálních přehrávačích vybavených DVD mechanikou, USB rozhraním nebo čtečkou paměťových karet – počítačích, tabletech, televizorech s USB atd. Tento formát je rovněž vhodný pro další zpracování.

Výsledné zdigitalizované videozáznamy ukládám na datový disk DVD-R. Používám pouze vyzkoušená média značky Verbatim. Neprovádím ukládání na donesená paměťová média, používám pouze média mnou zakoupená. Disk předávám v krabičce typu CD-slim. Uložení na disk včetně krabičky je obsaženo v základní ceně. Za příplatek je možno vyhotovit do krabičky obal s potiskem z fotografie dodané zákazníkem. Po dobu 6 měsíců od data zhotovení uchovávám záložní kopie disků pro případ ztráty nebo poškození. Z této kopie je možné za poplatek dle ceníku vyhotovit další kopii pro zákazníka.

Životnost dat uložených na nosičích CD-R nebo DVD-R je omezena, je uváděno pouze několik málo let (při správném zacházení a uskladnění je životnost obvykle výrazně delší). Z toho důvodu je třeba data z disků co nejdříve zálohovat – uložit ještě minimálně na jedno další paměťové médium, nejlépe pevný disk v počítači.

Ukázka obalu disku z dodané fotografie

 

Je třeba brát v úvahu skutečnost, že výsledný dojem z videozáznamu je ovlivněn nastaveními zařízení, na kterém je záznam reprodukován. V případě potřeby je tedy třeba provést změny nastavení jasu, kontrastu, barevné sytosti a případně ostrosti. Na zařízení musí být také správně nastaveno vyvážení bílé.

Většina starších videozáznamů má poměr stran obrazu 4:3, většina současných monitorů a televizorů má ale poměr stran 16:9 – širokoúhlý. Pro korektní zobrazení videa je tedy třeba mít nastaven na přehrávacím zařízení nebo televizoru správný poměr stran 4:3 – na obrazovce budou po stranách (vlevo a vpravo) přidány tmavé pruhy. Některá zařízení provedou nastavení automaticky, u některých je třeba provést nastavení ručně.

 

Návrat na hlavní stránku                                    Ceník služeb